โครงการ “การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสำหรับเกษตรอินทรีย์” ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วันศุกร์ ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2566ณ ชุมชนบ้านวาใหญ่ ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 451 เข้าชม

Loading