กิจกรรม SNRU. Science

เผยเเพร่เมื่อ 1649 เข้าชม

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ SNRU Science Camp คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ใบสมัครขอใช้บริการค่ายวิทยาศาสตร์ SNRU Science Camp

ครู   บุคลากรทางการศึกษา

ระดับปวส.-ป.ตรี

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับประถมศึกษา

Loading