หัวข้อข่าว

SNRU Science Camp โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนครในวันที่ 22 กันยายน 2566 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แสดงมุทิตาจิต “วิทยาศาสตร์ผูกพัน  โอบขวัญวันเกษียณ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมกตัญญุตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566

ระบบรับสมัคร ระดับ ปริญญาตรี 2567

ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7” The 7th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำรายวิชาแกนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทาง การศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้ หรือ Outcome-based Education (OBE) วันศุกร์ที่ 25  สิงหาคม  2566 ณ ห้องประชุมศรีคราม  อาคาร 9 ชั้น 1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าร่วมกิจกรรม ฺBig Cleaning Dayเพื่อเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่ 24 สิงหาคม 2566ณ บริเวณ อาคาร 6 , อาคาร 7, อาคาร 9และศทม.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร