หัวข้อข่าว

SNRU Science Camp โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในระหว่างวันที่ 23 – 24  พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์พระยาประจันตประเทศธานี ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ อนุสาวรีย์พระยาประจันตประเทศธานี บริเวณประติมากรรมหนองหารหลวง ( ประตูเมืองสกลนคร ) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

กิจกรรม SNRU Science Summer Camp 2024ระหว่างวันที่ 20-21  พฤษภาคม  2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SNRU Science Camp โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในระหว่างวันที่ 11 -12 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สัญลักษณ์ 60 ปี มรสน.

การประชุมเตรียมกิจกรรม SNRU Science Summer Campในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น.ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

5เมษายน วันคล้ายวันประสูติ

๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

การประชุมการปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถการจัดการศึกษาควบระดับปริญญาตรีสองปริญญา ในวันที่ 24 เมษายน 2567ณ ห้องประชุมใหญ๋ศูนย์วิทยาศาสตร์อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร