การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำรายวิชาแกนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทาง การศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้ หรือ Outcome-based Education (OBE) วันศุกร์ที่ 25  สิงหาคม  2566 ณ ห้องประชุมศรีคราม  อาคาร 9 ชั้น 1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ
อ่านเพิ่มเติม “การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำรายวิชาแกนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทาง การศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้ หรือ Outcome-based Education (OBE) วันศุกร์ที่ 25  สิงหาคม  2566 ณ ห้องประชุมศรีคราม  อาคาร 9 ชั้น 1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

Loading

ผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าร่วมกิจกรรม ฺBig Cleaning Dayเพื่อเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่ 24 สิงหาคม 2566ณ บริเวณ อาคาร 6 , อาคาร 7, อาคาร 9และศทม.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “ผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าร่วมกิจกรรม ฺBig Cleaning Dayเพื่อเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่ 24 สิงหาคม 2566ณ บริเวณ อาคาร 6 , อาคาร 7, อาคาร 9และศทม.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

Loading

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

Loading

พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวเปิดงาน โดย นายชานน วาสิกศิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และกล่าวรายงาน โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ อาคาร 9 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวเปิดงาน โดย นายชานน วาสิกศิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และกล่าวรายงาน โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ อาคาร 9 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

Loading