ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์พระยาประจันตประเทศธานี ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ อนุสาวรีย์พระยาประจันตประเทศธานี บริเวณประติมากรรมหนองหารหลวง ( ประตูเมืองสกลนคร ) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ
อ่านเพิ่มเติม “ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์พระยาประจันตประเทศธานี ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ อนุสาวรีย์พระยาประจันตประเทศธานี บริเวณประติมากรรมหนองหารหลวง ( ประตูเมืองสกลนคร ) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร”

Loading