สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรม “เคมีวิชาการครั้งที่ 10”ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องกิจกรรมห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 429 เข้าชม

Loading