“โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ” ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 19 พฤษภาคม 2560

เผยเเพร่เมื่อ 204 เข้าชม