ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ขอประชาสัมพันธ์ระเบียนแข่งขันกิจกรรม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2565 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

กรอกข้อมูลผู้สมัคร ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษเรียน เสาร์-อาทิตย์

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในโครงความร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร เปิดรับตั้งแต่ 25 พ.ค. ถึง 5 มิถุนายน 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://regis.snru.ac.th

การรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ รอบที่ 3 การรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญเข้าร่วม เคมีวิชาการครั้งที่ 9 ในวันที่ 25 เมษายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม zoom เวลา 09.00 – 12.00 น.

กิจกรรม / อบรมสัมนา

อ่านเพิ่มเติม

รูปภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน เปฺ็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมด้านความปลอดภัย เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฎิบัติการ ใน วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน เปฺ็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมด้านความปลอดภัย เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฎิบัติการ ใน วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

 76 total views,  76 views today

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีราธาร ศรีมหา เป็นประธานในพิธี และฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ“นักวิทย์อยากสร้างภาพ” วิทยากรโดย อาจารย์นะกะวี ด่านลาพล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีราธาร ศรีมหา เป็นประธานในพิธี และฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ“นักวิทย์อยากสร้างภาพ” วิทยากรโดย อาจารย์นะกะวี ด่านลาพล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

 133 total views,  82 views today

วีดีโอแนะนำคณะ

ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน

                ผศ.เพิ่มศักดิ์  ยีมิน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วารสารหนองหารหลวง

วารสารหนองหารหลวง

วารสารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง ฉบับที่ 8

กิจกรรม