ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม / อบรมสัมนา

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ โรงเรียนเครือข่ายทางวิชาการ ได้แก่ ๑.โรงเรียนบ้านท่าวัด “คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์” ๒.โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร๓. ๓.รงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ ๔.โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาคาร ๗ ชั้น ๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ โรงเรียนเครือข่ายทางวิชาการ ได้แก่ ๑.โรงเรียนบ้านท่าวัด “คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์” ๒.โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร๓. ๓.รงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ ๔.โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาคาร ๗ ชั้น ๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

การประชุมการสร้างเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายด้านสาธารณสุขเพื่อจัดการความรู้สู่สังคมสุขภาพดี ระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร วันที่ 12 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “การประชุมการสร้างเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายด้านสาธารณสุขเพื่อจัดการความรู้สู่สังคมสุขภาพดี ระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร วันที่ 12 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

วีดีโอแนะนำคณะ

ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน

                ผศ.เพิ่มศักดิ์  ยีมิน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วารสารหนองหารหลวง

วารสารหนองหารหลวง

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2

กิจกรรม