ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมประจำภาคเรียนที่ 2/ 2560 วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เผยเเพร่เมื่อ มกราคม 8, 2561

แจ้งกำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ EPA โครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 60 ระยะที่ 2 กลุ่มปานกลาง และกลุ่มเริ่มต้น 8-26 มกราคม 2561 เวลา 17.00 น. – 19.00 น. ณ อาคาร 11 และ อาคาร 19 ตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่ กลุ่มเริ่มต้น https://goo.gl/CjgHjp กลุ่มปานกลาง (ระยะที่ 2) https://goo.gl/Qe9wTL สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ภาษา 042-970-037

งานสัปดาห์ห้องสมุด จัดระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2561 มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประกวดร้องเพลง, Human library ,สอยดาว, SNRU Book Fair,สมุดทำมือและบูธสินค้าภายในงาน ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 ประเภท Portfolio รอบที่ 1/1 รายงานตัววันที่ 25 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการติวข้อสอบภาษาอังกฤษ กพ. รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2561 ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสุภาวดี สามาทอง โทรศัพท์. 0 4297 0037 โทรสาร. 0 4297 0037 มือถือ โทร. 0656236151 Email: zones@hotmail.com

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภท Portfolio รอบที่ 1 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561

กิจกรรม / อบรมสัมนา

อ่านเพิ่มเติม

รูปภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

วีดีโอแนะนำคณะ

ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน

                ผศ.เพิ่มศักดิ์  ยีมิน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วารสารหนองหารหลวง

วารสารหนองหารหลวง

วารสารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง ฉบับที่ 8

กิจกรรม