ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม / อบรมสัมนา

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้ารับโล่เกียรติคุณ งาน International Science and Science Museum Day 2017 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดกิจกรรมขึ้น ในวันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมยูเรก้า สำนักงาน อพวช. ต.คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้ารับโล่เกียรติคุณ งาน International Science and Science Museum Day 2017 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดกิจกรรมขึ้น ในวันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมยูเรก้า สำนักงาน อพวช. ต.คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี”

การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อหารือเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และวางแผนการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการจัดนิทรรศการ (KM) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเล็ฏศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อหารือเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และวางแผนการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการจัดนิทรรศการ (KM) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเล็ฏศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

วีดีโอแนะนำคณะ

ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน

                ผศ.เพิ่มศักดิ์  ยีมิน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วารสารหนองหารหลวง

วารสารหนองหารหลวง

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2

กิจกรรม