ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์รอบที่ 1/1 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประเภทยื่นแฟ้มสะสมผลงาน รอบ1/1(Portfolio) ปีการศึกษา 2561 ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถตรวจสอบรายชื่อ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน เพื่อยืนสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์(TCAS) จากลิงค์ http://admission.snru.ac.th/pre_register/pre_std_portf1.aspx โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสามารถค้นหาจาก รหัสประจำตัวประชาชน รหัสผู้สมัคร ชื่อ หรือนามสกุล ได้จากช่องค้นหาข้อมูล ทั้งนี้ ระบบเคลียริงเฮาส์ของ ทปอ.(TCAS) จะเปิดให้ใช้งานยืนยันสิทธิ์ วันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2560 (สำหรับรอบที่ 1/1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภท Portfolio รอบที่ 1 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561

ศึกมวยการกุศล “มุ่งเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัย ปี 60 ” วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ เวทีมวยชั่วคราวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาที่สนใจ สมัครเข้าร่วมประกวดนางนพมาศ ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี 2560 ดูหลักเกณฑ์การประกวด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://1drv.ms/u/s!AnhkHxIYmdcnuSvlCGRMoTDJDf2W สอบถามเพิ่มเติม งานกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา 042 743 854 มือถือ 087 040 4542 หรือ 098 826 0226

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปี 2560

กิจกรรม / อบรมสัมนา

อ่านเพิ่มเติม

รูปภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อาธรณ์ วรอัด อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับรางวัลประเภทที่ 4 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จาก มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อาธรณ์ วรอัด อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับรางวัลประเภทที่ 4 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จาก มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

วีดีโอแนะนำคณะ

ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน

                ผศ.เพิ่มศักดิ์  ยีมิน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วารสารหนองหารหลวง

วารสารหนองหารหลวง

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2

กิจกรรม