หัวข้อข่าว

ระบบรับสมัคร ระดับ ปริญญาตรี 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2567 – รอบที่ 2 ประเภทรับตรง

ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7” The 7th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ เข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ประเภท (เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญร่วมงานและส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด แข่งขันกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566

การแข่งขัน จรวดขวดน้ำ ระดับประเทศ THAILAND WATER ROCKET CHAMPIONSHIP

ขอเชิญบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครลงทะเบียนยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 1 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2566ผ่านระบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 ประเภท (เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 (เฉพาะโรงเรียนในเขต จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร บึงกาฬ และกาฬสินธุ์ ) รับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม 2566

ประกาศสาขาที่งดเปิดสอนภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2566