การประชุมคณะกรรมการวิทยากร SNRU Science Camp ในวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 208 เข้าชม

Loading