การอบรมหลักสูตรระยะสั้น  ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเบื้องต้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 10 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง 19212 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 178 เข้าชม

Loading