โครงการ “การใช้นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน” ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 13 -14 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ชุมชนบ้านวาใหญ่ ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 262 เข้าชม

Loading