คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการประชุมคณะกรรมดำเนินงานกลั่นกรองหลักสูตรระยะสั้น ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 203 เข้าชม

Loading