ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรม ชาววิทย์ฯร่วมใจ สวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

เผยเเพร่เมื่อ 440 เข้าชม

Loading