พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับบริษัท พรีเมียร์ ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด จังหวัดมุกดาหาร บริษัท พรีเมียร์ไบโอเอนเนอร์จี จำกัด จังหวัดมุกดาหาร บริษัท พรีเมียร์โมดิไฟด์สตาร์ช จำกัด จังหวัดมุกดาหาร บริษัท พรีเมียร์ ควอลิตี้สตาร์ช (๒๐๑๒) จำกัด จังหวัดสกลนคร วันอังคาร ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร ๙ ชั้น ๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 797 เข้าชม

Loading