การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีครามอาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 234 เข้าชม

Loading