กำหนดการสัมมนา เรื่อง “การออกแบบและบริหารหลักสูตร CWIE ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 1292 เข้าชม

Loading