คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตำแหน่งทางวิชาการรับมอบโล่ จากรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาคริต ชาญชิตปรีชา

เผยเเพร่เมื่อ 709 เข้าชม

Loading