กิจกรรมมุทิตาจิตก้าวสู่ปีที่ 61 “วิทยาศาสตร์ผูกพัน โอบขวัญวันเกษียณ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตต์ รัตนอุดมโชค วันพฤหัสบดี ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์และห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9

เผยเเพร่เมื่อ 574 เข้าชม