โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน้ำ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 307 เข้าชม