การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา หัวหน้าหมู่เรียนและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเพื่อปรึกษาหาหรือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในการศึกษา 2560 วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

เผยเเพร่เมื่อ 222 เข้าชม