ขอเรียนเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทุกท่าน เข้าร่วมโครงการสัมมนาสาธารณสุขวิชาการ 👉เรื่อง “Smart Innovation for Public Health 4.0” ในวันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ โถงอาคารเอนกประสงค์ (ตึก 13)

เผยเเพร่เมื่อ 278 เข้าชม