การปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 232 เข้าชม