การปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 198 เข้าชม