คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม (ชื่อโครงการป่านอกป่า) รายชื่อนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 1.นางสาวกฤติยาพรรณ อินทสันตา 2.นางสาวหทัยรัตน์. สิงห์โต 3.นางสาวอาทิตยา คำไพ 4.นายอริยะ คงสถิตย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 10 ภายใต้ชื่อ “เยาวชนอาสาอนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสายน้ำ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

เผยเเพร่เมื่อ 81 เข้าชม