คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อให้รุ่นพี่และรุ่นน้องได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 170 เข้าชม