การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 29 เดือน เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 261 เข้าชม