โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้นำนักศึกษามีจิตสาธารณะอย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2560 ณ อุทยานแห่งชาติภูพาน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 194 เข้าชม