โครงการปรับพื้นฐานความรู้ของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2560 หอประชุมจามจุรี1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 347 เข้าชม