ขอเชิญผู้บริหาร ประธานสาขาวิชา คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตร ปีใหม่ 2566 ในวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น. ณ อาคาร 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 283 เข้าชม

Loading