หัวข้อข่าว

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562

บริษัทบั้งไฟฟิล์ม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด “ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจและกล้าแสดงออกพูดภาษาอีสานได้” โดยเฉพาะภาษาญ้อกับภาษาภูไท วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กำหนดการทดสอบ EPA Post – Test โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รหัส 61 วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคาร 19 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ภาษา 042-970037

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีราธาร ศรีมหา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิด “กิจกรรมลานวัฒนธรรม และจำหน่ายสินค้าต้านยาเสพติด” วันพุธ ที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ ถนนหน้าอาคาร6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร #งดโฟมลดใช้พลาสติก