หัวข้อข่าว

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน เข้าร่วม “Perfect & Smart พัฒนาบุคลิกภาพ สู่ความสำเร็จ” ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2560. ณ ห้องสร้อยสุวรรณา เวลา 08:30 – 12:00

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการสกลนครศึกษา แอ่งอารยธรรมสกลนคร ในศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ณ ห้อง 19212 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการปรับพื้นฐานความรู้ของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2560 หอประชุมจามจุรี1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน้ำ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา หัวหน้าหมู่เรียนและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเพื่อปรึกษาหาหรือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในการศึกษา 2560 วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

การปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้นำนักศึกษามีจิตสาธารณะอย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2560 ณ อุทยานแห่งชาติภูพาน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

โครงการ Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ระว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างแอพพลิเคชั่น บนระบบปฏิบัติการ iOS” ในวันที่ 12 -16 มิถุนายน 2560 โปรโมทโพสต์ เห็นแล้ว 42 คน