การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ “ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 39” ในระหว่างวันที่ 25- 30 กันยายน 2560 โดย -แข่งกันกีฬา 6 ชนิด ตั้งแต่วันที่ 25-29 กันยายน 60 เวลา 16.00 -21.00 น. -ขบวนพาเหรด กรีฑา ฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศ การแข่งเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ 30 กันยายน 60 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. -16.00 น. ณ สนามกีฬาราชพฤกษ์ – มีคอนเสริตจาก ค่ายSmall room 2 ชั่วโมงเต็ม

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ “ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 39” ในระหว่างวันที่ 25- 30 กันยายน 2560 โดย -แข่งกันกีฬา 6 ชนิด ตั้งแต่วันที่ 25-29 กันยายน 60 เวลา 16.00 -21.00 น. -ขบวนพาเหรด กรีฑา ฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศ การแข่งเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ 30 กันยายน 60 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. -16.00 น. ณ สนามกีฬาราชพฤกษ์ – มีคอนเสริตจาก ค่ายSmall room 2 ชั่วโมงเต็ม”

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร พร้อมด้วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน ประชุมร่วมกับ ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ (อพวช.)และคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมคาราวานวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7 – 10 พ.ย.60 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร พร้อมด้วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน ประชุมร่วมกับ ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ (อพวช.)และคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมคาราวานวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7 – 10 พ.ย.60 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ โรงเรียนเครือข่ายทางวิชาการ ได้แก่ ๑.โรงเรียนบ้านท่าวัด “คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์” ๒.โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร๓. ๓.รงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ ๔.โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาคาร ๗ ชั้น ๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ โรงเรียนเครือข่ายทางวิชาการ ได้แก่ ๑.โรงเรียนบ้านท่าวัด “คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์” ๒.โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร๓. ๓.รงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ ๔.โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาคาร ๗ ชั้น ๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

การประชุมการสร้างเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายด้านสาธารณสุขเพื่อจัดการความรู้สู่สังคมสุขภาพดี ระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร วันที่ 12 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “การประชุมการสร้างเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายด้านสาธารณสุขเพื่อจัดการความรู้สู่สังคมสุขภาพดี ระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร วันที่ 12 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”