พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกับ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและรับป้ายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกับ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและรับป้ายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”