การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ แท่งทอง และนักศึกษาสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกสกลนคร เข้ารับโล่รางวัลระดับทองแดง ในพิธีมอบรางวัล ผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ในวันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 262 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร จัดโดยกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ แท่งทอง และนักศึกษาสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกสกลนคร เข้ารับโล่รางวัลระดับทองแดง ในพิธีมอบรางวัล ผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ในวันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 262 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร จัดโดยกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีคิด สู่ชีวิตในศตวรรษที่ 21” โดย อาจารย์ปัญญา มหาชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีคิด สู่ชีวิตในศตวรรษที่ 21” โดย อาจารย์ปัญญา มหาชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”