การประชุมเพื่อติดตามและเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับการตรวจสอบการดำเนิน จาก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “การประชุมเพื่อติดตามและเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับการตรวจสอบการดำเนิน จาก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 10.30น. ณ ห้องประชุมอาคาร 7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 10.30น. ณ ห้องประชุมอาคาร 7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”