การประชุมชี้แจงการดำเนินงาน การเขียนข้อเสนอโครงการตามแผนงานโครงการคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2562 – 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี อาคาร 7 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “การประชุมชี้แจงการดำเนินงาน การเขียนข้อเสนอโครงการตามแผนงานโครงการคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2562 – 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี อาคาร 7 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัด โครงการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแก่ชุมชนและท้องถิ่น วันจันทร์ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัด โครงการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแก่ชุมชนและท้องถิ่น วันจันทร์ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิชญา ไพคำนาม นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ได้รับทุน ส่งน้องเรียนจบ ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2561 ของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ #ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

อ่านเพิ่มเติม “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิชญา ไพคำนาม นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ได้รับทุน ส่งน้องเรียนจบ ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2561 ของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ #ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ”

ผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชการที่ 9 ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 – 09.30 น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชการที่ 9 ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 – 09.30 น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”