การประชุมพิจารณากลั่นกรองรูปแบบหลักสูตรระดับคณะ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 10 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “การประชุมพิจารณากลั่นกรองรูปแบบหลักสูตรระดับคณะ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 10 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

การทำบุญตักบาตรและแสดงมุทิตาจิต ก้าวสู่ปีที่ 61 “วิทยาศาสตร์ผูกพัน โอบขวัญวันเกษียณ” แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม ชลิตะนาวิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ห้องดุสิตา โรงแรมภูพานเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “การทำบุญตักบาตรและแสดงมุทิตาจิต ก้าวสู่ปีที่ 61 “วิทยาศาสตร์ผูกพัน โอบขวัญวันเกษียณ” แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม ชลิตะนาวิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ห้องดุสิตา โรงแรมภูพานเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”