หัวข้อข่าว

Saty Home อยุ่บ้านหยุดเชื่อเพื่อชาติ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 64″ ตั้งแต่วันนี้ – 5 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาพิการ เรียนร่วมระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว โควตา(เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2564 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม – 11 มิถุนายน 2564

การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลออนไล์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “สายนที วิถีชีวิต มองหนองหารผ่านเลนส์กล้อง”

ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การชำระค่าเทอมผ่านธนาคารกรุงศรีมีแต่ได้กับได้ส่วนลดค่าเทอมการศึกษา รวมมูลค่า 500,000 บาท ตั้งแต่ 1พ.ย. – 28 ก.พ. 64