หัวข้อข่าว

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 7 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เปิดรับแล้ว…. เปิดรับสมัครนักเรียนอนุบาล​ 1 และนักเรียนประถศึกษาชั้นปีที่​ 1 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจําปี ๒๕๖๐

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน เข้าร่วม “Perfect & Smart พัฒนาบุคลิกภาพ สู่ความสำเร็จ” ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2560. ณ ห้องสร้อยสุวรรณา เวลา 08:30 – 12:00

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562

ขอเชิญประชาชนชาวจังหวัดสกลนครร่วมถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ พระเมรุมาศจำลองมณฑลพิธีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ๑๗ แห่งทุกอำเภอ

ขอเชิญร่วมส่งกำลังใจเชียร์ ทีม Three angels love the world นักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย 1.นางสาวพลอยนภา มุ่งดี 2.นางสาวนริศ นาสามลาด 3.นางสาวปริชาติ สายสินธุ์ 4.อาจารย์ ดร.ประวิทย์ อ่วงอารีย์ อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับคัดเลือกผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย กิจกรรมประกวดนวัตกรรม Asean Innovation design 2017 ซึ่งจะต้องมีการผลิตผลงานจริง เพื่อนำไปประกวดในรอบสุดท้ายอีกครั้งในงาน Asean Fair 2017 ในระหว่างวันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2560 ที่จะจัดขึ้น ณ สะหวัน -ไอเต็ก สะหวันนะเขต สปป.ลาว

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการประชุมชี้แจงการฝึกสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข วันที่ 101 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสร้อบสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 1

การประชุมปรึกษาหารือการเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1

การประชุมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1