หัวข้อข่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า ขอเชิญร่วมเดิน-วิ่ง เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี

ยินดีต้อนรับนักศึกษา 62

SAVE Energy SNRU

SAVE Energy SNRU

ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ริมห้วยทราย กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. เคลื่อนขบวนแห่กระทงและนางนพมาศ /18.00 น. ประธานกล่าวนำขอขมาพระแม่คงคา และร่วมลอยกระทง /19.00 น. ชมการประกวดนางนพมาศ และสาวงามทางเลือก สลับกับการแสดงจากวงดนตรีโปงลางไทอีสาน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้”

กิจกรรมสืบสาน “บุญกฐิน”

บริจาคโลหิต