หัวข้อข่าว

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี 12 สิงหาคม

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ขยายเวลารับสมัครการประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้และการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการประกวด แข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และชุมชนนารายณ์เจง ร่วมกิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ทอดถวาย ณ วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเมือง จังหวัดสกลนคร

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไหว้ศักดิ์การะเจ้าปู่หนองหญ้าไซ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 ขอให้สำเร็จ เสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อย

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน ร่วมกิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา วันที่ 10 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทอดถวาย ณ วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง เวลา 09.00 น เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญร่วมกิจกรรม ประเพณีราชภัฏยาตราสมมาพระธาตุ วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ นที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ แรม ๑๓ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีจอ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม โครงการเสวนา ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยและสายสัมพันธ์น้องพี่ 2561 วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 19.00 น. ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโดย สภาจณาจารย์และข้าราชการ

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกท่่าน เข้าร่วม โครงการเสวนา ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยและสายสัมพันธ์น้องพี่ 2561 วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 19.00 น. ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโดย สภาจณาจารย์และข้าราชการ