หัวข้อข่าว

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส “วันราชภัฏ” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00 น. ณ อาคาร 1 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง งานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และ Pollination Biology วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมหารือการจัดการประชุมครูแนะแนวจากโรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนที่มีนักเรียนมาเรียนกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาคาร 7 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน”มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม”2561 ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 21.00 น. ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรม ควาย @สกลนคร – พิธีแต่งงานควาย – พิธีสู่ขวัญควาย – กินเลี้ยงโต๊ะจีนควาย ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามหน้า บขส.2 จังหวัดสกลนคร

“มหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มสนุก” ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าอาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 กลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร, นครพนม, และมุกดาหาร)

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส “วันราชภัฏ” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00 น. ณ อาคาร 1 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (พระสงฆ์จำนวน 10 รูป)

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2561 รับสมัครออนไลน์ ที่ http://admission.snru.ac.th/online_gnsignup/gn_signup_ksp.aspx ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 11 มิถุนายน 2561

ก้อง ห้วยไร่ เชิญชวนพี่น้องชาวสกลนคร และทั่วประเทศ ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด เพื่อหาทุนในการชื้อเครื่องมือแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลในจังหวัดสกลนคร