หัวข้อข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชไมพร ยันตะพันธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้เข้ารับทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018” ของมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

“กิจกรรมลานวัฒนธรรม และจำหน่ายสินค้าต้านยาเสพติด” วันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ถนนหน้าอาคาร6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร #งดโฟมลดใช้พลาสติก

การอบรมการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาาคารเบื้องต้น วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญร่วมกิจกรรมลานวัฒนธรรม และจำหน่ายสินค้าต้านเสพติด #การออกร้านจำหน่วยสินค้า #งดโฟมลดพลาสติก #การแข่งขันประกวดRecycleFashion2018 #การแสดงของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ ถนนหน้าอาคาร 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร #งดโฟมลดพลาสติก

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการ PLC สัญจรครั้งที่ 3

บริษัทบั้งไฟฟิล์ม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด “ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจและกล้าแสดงออกพูดภาษาอีสานได้” โดยเฉพาะภาษาญ้อกับภาษาภูไท วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประกวดดาว-เดือนมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวชิาราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญเที่ยวงาน ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง และแข่งขันเรือยาว ในเทศกาลออกพรรษา จังหวัดสกลนคร วันที่ 16 – 24 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณสนามมิ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ส่องวิถีประเพณีออกพรรษาเมืองสกลฯ

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๒