หัวข้อข่าว

4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการถ่ายทอดนโยบายและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2564 📌ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภฏสกลนคร เข้าร่วมประชุมออนไลน์ https://zoom.us/j/93673167987

ยินดีต้อนรับนักศึกษา 63

Saty Home อยุ่บ้านหยุดเชื่อเพื่อชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ (เรียนเสาร์ – อาทิตย์) ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา เอก – โท ประจำปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 19″ Thailand Water Rocket Championship #19

SAVE Energy SNRU

SAVE Energy SNRU

ตารางพบจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563