โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อำเภอวารนรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 299 เข้าชม