การประชุมหารือ เกี่ยวกับการดำเนินงานการเสวนาแลกเปลี่ยนรู้ เรื่อง “การเขียนบทความวิชาการและคำขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” ประจำปี 2561 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาคาร 7 ชั้น1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 247 เข้าชม