พิธีลงนามความร่วมมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร และกาฬสินธุ์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 360 เข้าชม