ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส “วันราชภัฏ” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00 น. ณ อาคาร 1 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 166 เข้าชม