การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง งานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และ Pollination Biology วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 155 เข้าชม