การประชุมหารือการจัดการประชุมครูแนะแนวจากโรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนที่มีนักเรียนมาเรียนกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาคาร 7 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 151 เข้าชม