กิจกรรมวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 โดยมีนักศึกษาจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก มหาวิทยาลัยราภัฏเลย มหาวิทยาลัยราภัฏมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราภัฏสกลนคร เข้าร่วม ระหว่างวันที่ 27– 29 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 189 เข้าชม