การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 427 เข้าชม