การปฐมนิเทศนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 15 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาคาร 7 ชั้น1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 142 เข้าชม