การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน วิทยาศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 7 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 213 เข้าชม