การประชุมหัวหน้าหมู่เรียนและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 201 เข้าชม