ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมประจำภาคเรียนที่ 2/ 2560 วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เผยเเพร่เมื่อ มกราคม 8, 2561

เผยเเพร่เมื่อ 369 เข้าชม