คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับรางวัลการแต่งกาย “นุ่งซิ่นก็สวยได้ สวมใส่ง่ายในวันที่ปฏิบัติงาน” มีผลคะแนน เป็นอันดับ 1 ของมหาลัยราชภัฏสกลนคร และนางวัชรินทร์ ผาจวง ได้รับวางวัลชนะเลิศ การแต่งกาย “นุ่งซิ่นก็สวยได้ สวมใส่ง่ายในวันที่ปฏิบัติงาน” มอบให้ในการประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2-2560 ในวันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 156 เข้าชม