ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มอบเงินสบทบ โครงการ “ก้าวคนละก้าว”

เผยเเพร่เมื่อ 21 เข้าชม