ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มอบเงินสบทบ โครงการ “ก้าวคนละก้าว”

เผยเเพร่เมื่อ 30 เข้าชม