การประชุมกลั่นกรองรูปแบบหลักสูตรระดับคณะ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 178 เข้าชม