การนิทรรศการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องโถงอาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 220 เข้าชม